اطلاعات بیشتر

قابلیت های نرم افزار : 

تعریف مشخصات تالار و امکانات جانبی 
تعریف سالن ها با امکان ثبت عکس و محل فیزیکی تالار 
طراحی انواع فرمت های قرارداد های مراسم از قبیل شام ، عروسی ، عقد ، سوگواری و ... 
ثبت مشخصات طرف های قرارداد ( مشتریان ) 
معرفی معرف های طرف قرارداد ( برای تالارهای متعلق به سازمانها و نهادها و… ) 
معرفی انواع غذا ها ،نوع غذاها و خدمات 
ثبت انواع واریزی های مربوط به قرارداد از قبیل نقدی و اعتباری 
مدیریت چک های سیستم (خزانه داری) 
ثبت منو غذاهای مربوط به هریک از قراردادها 
چاپ فرم قرارداد با فرمت اتحادیه بصورت A4وA3 
تهیه انواع گزارشهای جاری و مدیریتی تحت وب 

معرفی کاربران و تعیین سطح دسترسی 
تهیه فایل پشتیبان اطلاعات و بازیابی آن 
کاربری در محیط شبکه

17 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: