مواد مصرفی

در اینجا تمام مجموعه مواد مصرفی را پیدا کنید.

رول فیش پرینتر - رول لیبل پرینتر - پودر شارژ - ریبون - دولوپر فتوکپی - رنگ جهت پرینترهای سورنی و قطعات

مواد مصرفی 2 محصول وجود دارد

زیرگروه ها

 • رول فیش پرینتر

  رول فیش حرارتی 80 که به رول کاغذ 8 سانتی نیز معرفی می گردد و

  تنها در فیش پرینتر ها در فروشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 • رول لیبل پرینتر

  لیبل کاغذی رایچ ترین نوع لیبل می باشد که در لیبل حرارتی قابل انتخاب است

  چاپ بر روی لیبل در مدل لیبل کاغذی بیشتر به صورت ریبون و ایجاد حرارت می باشد.

  که با حرارت ناشی از دستگاه لیبل پرینتر ریبون چاپ را بر روی لیبل ایجاد می نماید